Ασφάλιση Θαλαμηγών & Σκαφών Αναψυχής

marine yachtmarine yacht

Θάλασσα, πηγή έµπνευσης, πηγή ζωής και δηµιουργίας. Μοναδικές στιγµές ελευθερίας σας προσφέρει το σκάφος σας στο απέραντο µπλε της θάλασσας και Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ∆ φροντίζει ώστε να τις απολαµβάνετε µε ασφάλεια, χωρίς δυσάρεστες σκέψεις και ανησυχίες.

Παρέχεται κάλυψη σε σκάφη είτε αυτά βρίσκονται σε περίοδο χρήσης (στη θάλασσα, σε λιµάνι ή σε µαρίνα) ή σε περίοδο ακινησίας (σε παροπλισµό) συµπεριλαµβανοµένης της ανέλκυσης και της καθέλκυσης του σκάφους, για τους εξής κινδύνους:

 1. Αστική Ευθύνη προς τρίτους και επιβαίνοντες
 2. Ζηµιές τους ίδιου του σκάφους από:
  • Πυρκαγιά, κεραυνό, έκρηξη
  • Βύθιση
  • Προσάραξη
  • Πρόσκρουση, σύγκρουση
  • Σεισµό, ηφαιστειακή έκρηξη
  • Κακόβουλες ενέργειες
  • Την ανέλκυση ή καθέλκυση του σκάφους
 3. ∆απάνες
  • ∆ιάσωσης
  • Επιθεώρησης υφάλων µετά από προσάραξη
  • Αποµάκρυνσης ναυαγίου
 4. Κλοπή σκάφους
  • Κλοπή ολική ή µερική του σκάφους ή του εξοπλισµού
 5. Ρυµούλκηση σκάφους µε τρέιλερ
 6. Προσωπικά αντικείµενα
 7. Μηχανικές βλάβες
 8. Ατυχήµατα κατά την φόρτωση ή εκφόρτωση
 9. Κάλυψη θανάτου από ατύχηµα πάνω στο σκάφος

Το Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών της Κεντρικής Ασφαλιστικής Εταιρείας Λτδ καθώς και το δίκτυο των συνεργατών µας σε όλη την Κύπρο είναι στη διάθεση σας για να σας δώσουν αναλυτικότερες πληροφορίες.